Formålet med FMK-Fælleselevråd FMKFE er at sikre, at skolernes elever har medindflydelse på skolernes udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes.

Formålet er endvidere, at skolernes elevråd har en samlende enhed, der støtter op om udviklingen af elevrådene i FMK.
FMKFE er høringspart på en række områder.

Der afholdes årligt generalforsamling i september/oktober, hvor alle medlemmer af elevråd på skoler i FMK er valgbare. 

Du kan læse dagsordner og referater herhttps://www.fmus.dk/Tilmelding/Demokrati/@168884/FMKFE-referater-og-dagsordner


Fælles elevråd FMKFE
Fulde navn:

Lars Kjærulff Mosgaard

  1. Mobil:
    7253 8340