Persondatapolitik

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle informationer om en person. 

Der er to typer personoplysninger: 
følsomme personoplysninger og almindelige personoplysninger.


Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvad er formålet?

Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, 

som vi har registreret om dig for at kunne tilmelde dig hold og yde services. Disse informationer er:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Fødselsdag/CPR nr.
  • E-mail adresse
  • Telefon nummer
  • Skole og skoledistrikt

Indsamling af personoplysninger kan ske på en af de følgende måder:

  • Via hjemmesiden
  • Via telefonisk kontakt
  • Via mailkontakt

Dine rettigheder

Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, 

som vi har registreret om dig for at kunne yde gode kommunale services og ydelser.

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. 

Det betyder, at du kan bede kommunen om at sende nogle eller alle de oplysninger, 

som vi har om dig. Kommunen har som hovedregel en måned til at efterkomme din anmodning. 


Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du konstaterer, at vi har urigtige oplysninger om dig, har du har ret til at få oplysningerne rettet. 

Det er ikke altid muligt at slette en forkert oplysning, da den kan være en del af flere oplysninger i et dokument, 

som ikke må slettes. Er dette tilfældet vil der blive journaliseret et notat på sagen, hvoraf fejlen dokumenteres.


Ret til sletning

I ganske få tilfælde har du ret til at få slettet oplysningerne om dig. Det er for eksempel tilfældet, 

hvis du har givet samtykke til behandlingen, og der ikke er andre regler, der forpligter os til at gemme oplysningerne. 


Ret til begrænsning af behandling

Du har i meget begrænsede tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Det betyder, at vi ikke må lægge vægt på oplysningerne. Det kan for eksempel være, 

hvis du er uenig i oplysningens rigtighed, eller oplysningen er indhentet på uretmæssigt grundlag. 

I sådanne og lignende tilfælde må dine oplysninger kun behandles, 

hvis du giver dit samtykke eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at behandle oplysningerne. 


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod lovlig behandling af dine personoplysninger, 

hvis behandlingen alene sker i samfundets interesse, jævnfør forordningens artikel 6, styk 1, litra e. 

Retten til at gøre indsigelse gælder altså kun i konkrete tilfælde, hvor Ungdomsskolen lovligt kan 

– men ikke har en pligt til at behandle dine oplysninger. 

Et eksempel kunne være, at du kan genkende dig selv på et stemningsbillede, 

som Ungdomsskolen lovligt anvender på et socialt medie. 

Ønsker du ikke at være afbilledet på den måde, kan du gøre indsigelse imod det. 


Ret til at have kontrol over egne oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i elektronisk form 

samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Cookies og logfiler

På Ungdomsskolens hjemmeside placeres kun teknisk nødvendige cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner.

Der lagres ingen personførbare oplysninger i vore cookies. 

Tekniske cookies har ingen betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad du søger efter på hjemmesider.

Det er ikke et krav, at hjemmesider giver information om brugen af teknisk nødvendige cookies 

eller beder om dit samtykke til at bruge disse. 


Evt. persondata sendt via mail opbevares i Office 365 cloud med Microsofts gældende garantier for datasikkerhed.