Læs her om ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel og udvikling

FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBERS BETYDNING FOR BØRN OG UNGES TRIVSEL OG UDVIKLING


Nystartet dramaklub i medierne

Ungdomsskolens nystartede dramaklub er med i det nyeste nummer af Ungdomsskoleforeningens blad "Ungdomsskolen". Dramaholdet er helt unikt. Det er drevet af en ung spirende skuespiller, der med sin umiddelbare tilgang til andre unge, skaber en særlig stemning og en fantastisk tilgang til læring.


MED UNGDOMSSKOLEN I TEATRET - Ungdomsskolen oktober 2020


Information til medarbejdere i dagplejere, dagtilbud og skoler

Dagtilbud og skoler åbner igen

Information til forældre, der har børn i dagpleje, dagtilbud og skole


Generel orientering om vores håndtering i forbindelse med Coronavirus

Som det også fremgår af dagspressen, så handler fokus i det nationale beredskab i øjeblikket primært om at forsinke smittehastigheden i befolkningen samt om at forberede alle involverede myndigheder på en situation, hvor vi på samme tid kan komme til at tage os af et stort antal smittede. Risikoen for den enkelte borger ved at blive smittet med Coronavirus har ikke ændret sig. Det estimeres fortsat på baggrund af de globale tilfælde, at der er en dødelighed på ca. 0,7 pct., og at alvorlige konsekvenser i langt overvejende grad vil ramme allerede svækkede borgere. Det hjælper os til at identificere de dele af befolkningen, som vi skal være særligt opmærksomme på.

Strategien med at forsinke smittehastigheden handler om, at vi som samfund vanskeligt kan håndtere, hvis en stor andel af befolkningen på samme tid skal være under behandling i sundhedssystemet. Det vil i sig selv kunne forværre konsekvenserne for den enkelte smittede borger.

Udover almindelig koordination af, at vi i alle kommuner har de tilstrækkelige værnemidler - desinfektion, heldragt etc. - så er vi derfor også torsdag aften blevet bedt om at forberede en mulig næste fase, hvor sygehusene kan blive nødsaget til at sende ikke-færdigbehandlede corona-patienter til kommunerne, så færdigbehandling og overvågning vil skulle foretages af særligt hjemmeplejen og sygeplejen.

Vi er på den baggrund i gang med at varsle nuværende og tidligere medarbejdere samt vikarer i hjemmeplejen og sygeplejen om, at de kan blive bedt om at stå til rådighed for en forøget kommunal indsats. Dertil arbejder hjemmeplejen og sygeplejen allerede nu på at lave en prioritering af de normale kommunale opgaver, så vi i en periode vil have mulighed for at frigøre ekstra ressourcer, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi ved ikke, om dette bliver nødvendigt, men vi gør os klar til, at det kan blive en realitet.

Resultater af radonmålinger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fra januar til april 2018 gennemførte vi radonscreeninger af alle skoler, daginstitutioner og børnehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune - herunder private institutioner, hvis bygningerne er ejet af kommunen. I alt blev der lavet screeninger på 44 lokationer i hele kommunen.


Herefter blev der i perioden oktober 2018 til april 2019 udført mere præcise kontrolmålinger på i alt 36 lokationer, hvor der var et muligt forhøjet radonniveau.  Her blev radonniveauet i brugstimerne kortlagt, hvilket giver et mere reelt billede af radonniveauet.

Målingerne var de første skridt mod at sikre, at der ikke er et for højt niveau af radon i kommunens bygninger. Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver op fra undergrunden, og der findes radon i alle bygninger. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et område af Danmark, hvor der generelt er et højt niveau af radon.

Jeres børns skole/daginstitution/børnehus var en del af kontrolmålingen, og resultaterne viser, at radonniveauet i jeres børns skole/daginstitution/børnehus ligger lidt over Sundhedsstyrelsens grænseværdi, dvs. på et niveau hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler lette forbedringer af bygningen for at sænke radonniveauet.

Der er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen akut sundhedsfare ved at opholde sig i bygninger med forhøjet radonniveau. Radon udgør kun en risiko, hvis man udsættes for høje koncentrationer over en lang årrække.


Hvad sker der nu?

Faaborg-Midtfyn Kommune forventer at lave de nødvendige bygningsforbedringer for at sænke radonniveauet efter nytår. Det drejer sig om justering og ombygning af ventilationsanlæg og tætning omkring terrændæk. Dette arbejde vil ikke påvirke elevernes/børnenes hverdag.


Værd at vide om radon

Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger.

Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme.

Radon udgør ikke en akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft. 


Sundhedsstyrelsens tema om radon giver god besked om sundhedsrisici: https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.


Har I spørgsmål til dette, bedes I kontakte Ungdomsskole Leder, Susanne Sommer. 


Undgå at dine børn kommer til skade med fyrværkeri

Sidste nytår kom 254 personer til skade nytårsaften. 65 af dem var børn i alderen 0-14 år. Det er 65 for mange. Som forælder kan du helt enkelt selv være med til at forebygge, at dit barn ender som en del af den tragiske statistik ved at lære dem at følge de fem fyrværkeriråd:

  • Husk sikkerhedsbriller
  • Hold afstand og læ dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Brug kun lovligt fyrværkeri
  • Hold aldrig tædt fyrværkeri i hånden
  • Gå aldrig tilbage til en fuser

Kun lidt mere end halvdelen af de tilskadekomne børn sidste nytår havde sikkerhedsbriller på. Det er ikke kun dem, som fyrer fyrværkeriet af, der er i farezonen.

37 af de 65 børn, der kom til skade, var tilskuere.

En stor del af ulykkerne kan forebygges ved netop at huske at få sikkerhedsbrillerne med i indkøbskurven, når du handler ind til nytår eller er ude at købe fyrværkeri.
 

Kampagnen sætter fokus på fyrværkerisikkerhed for børn

Igen i år har Sikkerhedsstyrelsen lavet en kampagne målrettet børn, som skal lære dem at omgås fyrværkeri på en sikker måde.

Kampagnen bliver rullet ud på de platforme, hvor børnene især er aktive. Nemlig Youtube og Snapchat.

De to youtubere Alexander Husum og Niki Topgaard laver to videoer, hvor de "pranker" hinanden og viser, hvor vigtige sikkerhedsrådene er.

Hvis du ikke har hørt om Alexander og Niki, gør det ikke noget. Det har dine børn højst sandsynligt, for de er noget nær superstjerner for den aldersgruppe,

og de forstår at komme i øjenhøjde med ungerne, når de formidler de gode råd.

I videoerne udsætter de hinanden for farlige situationer med fyrværkeri – med moralen om at huske de fem fyrværkeriråd.

Videoerne kan ses den 15. og den 27. december på Husum og Topgaards Youtube-kanaler: https://www.youtube.com/user/Husumgaming og https://www.youtube.com/channel/UCVNSyYuNQUwJiD0TVst9Szg.
 

Mens Facebook fortsat er det foretrukne sociale medie for voksne, så har Snapchat fat i børnene.

Derfor laver vi igen i år en kampagne på Snapchat, hvor der vil være en linse og et filter nytårsaften.

Med linsen kan børnene minde hinanden om at huske sikkerhedsbrillerne og ønske deres venner godt nytår,

og med filteret kan de tælle ned til nytår og også minde kammeraterne om at tage beskyttelsesbriller på.

 

Information om fyrværkeri

Fra den 15. december må man begynde at købe fyrværkeri. Det er dog først fra den 27. december til og med den 1. januar, at man må fyre af. Derfor er det især i den periode vigtigt at huske og følge sikkerhedsrådene – uanset om man fyrer af eller er tilskuer.


 


 

Radonscreeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

I de første tre måneder af 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune gennemført radonmålinger på alle kommunens 44 skoler,

daginstitutioner og børnehuse.

Målingerne er første skridt mod at sikre, at der ikke er et for højt niveau af radon i kommunens bygninger.

Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver op fra undergrunden, og der findes radon i alle bygninger.

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et område af Danmark, hvor der generelt er et højt niveau af radon.

Målingerne er foretaget over en række uger, hvor radonniveauet er blevet målt kontinuerligt døgnet rundt.

På 36 ud af de 44 lokationer er der i ét eller flere lokaler målt radonværdier på det niveau,

hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler lette forbedringer af bygningen - for eksempel i form af forbedret ventilation eller tætning af revner.

Der er vigtigt at slå fast to ting fast: 

1) Der er ingen akut sundhedsfare ved at opholde sig på de 36 lokationer. Radon udgør kun en risiko,

hvis man udsættes for høje koncentrationer over en lang årrække. 

 

2) Screeningen bygger på målinger fra hele døgnet, men der kan være store forskelle på radonniveauet om natten og i dagtimerne.

Derfor kan den reelle radoneksponering på mange lokationer vise sig at være lavere, end radonscreeningen indikerer.

Blandt andet fordi der de fleste steder luftes ud i dagtimerne.

Målingsresultaterne fra screeningen afspejler altså ikke nødvendigvis det reelle niveau.

 

Hvad sker der nu?
Radonscreeningerne er første skridt i at kortlægge radonniveauet i de kommunale bygninger.

Næste skridt er kontrolmålinger, som kan give mere præcise resultater og vise, om der skal sættes ind med bygningsforbedringer.

Kontrolmålingerne starter 1. oktober 2018 og er færdige til april 2019. Radonmålinger skal foretages i vinterhalvåret,

da der her er den største indendørs koncentration af radon. Radonmålerne skal hænge to måneder på hver lokation. 
 

De steder, hvor der i screeningen er målt de højeste radonniveauer, vil blive undersøgt først.

 

Hvis der efter kontrolmålingerne viser sig at være lokaler, hvor radonniveauet er for højt,

vil Faaborg-Midtfyn Kommune lave de nødvendige bygningsforbedringer.

Det kan for eksempel ske ved at forbedre ventilationen og tætne revner. 

 

Gode råd til at sænke radonniveauet.

Ledelsen og medarbejderne på jeres institution sørger allerede for at sikre en så god udluftning som muligt, så radonniveauet holdes nede.

God udluftning og ventilation, der hurtigt fortynder og fjerner radonholdig luft, er nemlig en af de vigtigste metoder til at nedbringe niveauet af radon i en bygning.
 

Om radon

Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet.

Der findes radon i alle bygninger.

 

Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon,

og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven,

som man kan føle med det samme.

 

Radon udgør ikke en akut sundhedsfare.

Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft.

Sundhedsstyrelsens tema om radon giver god besked om sundhedsrisici. 
 https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon

 

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet.

Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
 

Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.


 Har I spørgsmål til dette, bedes I kontakte institutionens/skolens leder.

 

 
Unfortunately, your search did not produce any results.

Facebook