Underviser i dansk som andetsprog til Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn

Underviser i dansk som andetsprog til Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn
Vil du være med til at starte de nye modtageklasser i Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn?

Modtageklasserne i Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn søger et antal dygtige og kreative undervisere i dansk som andetsprog, gerne kombineret med matematik og engelsk. Stillingerne er til fastansættelse på fuld tid.

Om os
Modtageklasserne udgør en del af ungdomsskolens samlede dagundervisningstilbud. I indeværende skoleår bliver der mellem 20 og 25 elever mellem 13 og 19 år. Eleverne kommer fra forskellige lande og med forskellige faglige og personlige forudsætninger, men alle med målet om at skabe sig et liv i Danmark.

Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn er den kommunale ungdomsskole. Vi varetager drift, udvikling og koordinering af: ungdomsklubber, heltidsundervisning, modtageklasser, fritidsundervisning, ungdomsrådet, fælleselevrådet, åben skole aktiviteter, seksualisterne i Fmus, iværksætterværksted, events og aktiviteter for unge mellem 13 – 18 år i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn bestræber vi os på, at alle unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt – og vi tror på, at alle unge gerne vil deltage, udvikle sig og bidrage, hvis de får mulighed for det.

Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn bliver brugt af cirka 1800 børn og unge på årsbasis. Vi er 15 fastansatte og ca. 45 timelønsansatte.

Læs mere om ungdomsskolen her: https://www.fmus.dk/Forside

Om jobbet
Undervisningen foregår i et helhedsorienteret og respektfuldt læringsmiljø, hvor du sammen med de unge og dine kolleger skaber drømme og muligheder for uddannelse og et bæredygtigt liv.

Du bliver en del af et lærerteam - et stærkt fagfællesskab - med ansvar for undervisning af eleverne i ungdomsskolens tilbud for sent ankomne udlændinge.

Undervisningen foregår i et undervisningsmiljø med andre unge på vej i uddannelse på Midtfyns Gymnasium i Ringe.


Om dig

Du har et højt fagligt engagement, en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt

Du er dygtig til at skabe stærke og værdifulde relationer

Du får energi af at være sammen med de unge og har lyst til fællesskabet på en undervisningsinstitution

Du er kreativ og kan undervise unge med vidt forskellige faglige og personlige forudsætninger

Du er teamplayer, der løfter i fællesskab og ser styrken i samarbejdet med andre faggrupper

Du er omstillingsparat og fleksibel i en mangfoldig hverdag, hvor der ofte er behov for selvstændige og utraditionelle løsningerVi forventer at du:

Er uddannet til undervisning i dansk som andetsprog. Gerne folkeskolelærer.

Du kan eventuelt undervise i ét eller flere fag på 10. klasse niveau i matematik, engelsk eller dansk.


Vi tilbyder

Rum til at afprøve nye ideer. Store muligheder for indflydelse - kort vej fra ide til handling

Kolleger, der gerne vil stå til rådighed med faglig sparring

Stort nærvær til elever og kolleger

Høj faglighed

Forskellige faggrupper, der alle arbejder med unge

En uformel omgangstone

Stor variation og alsidighed i hverdagen, aldrig "endnu en dag på kontoret ".Løn- og ansættelsesvilkår


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat 1. februar 2024.
 i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne- og straffeattest.


Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Birch på 72538341 eller ungdomsskoleleder Ole Starklint på 72531941.


Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 14. december 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 18. december 2023 i tidsrummet 12-17.


Søg stillingen her Underviser i dansk som andetsprog til Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn - FMK karrieresite (emply.com)