Heltidsundervisning Bangsbo


Bangsbo er ungdomsskolens heltidsundervisning for normaltbegavede unge med sociale, faglige eller andre problemstillinger. Eleverne er i aldersgruppen 13 til 17 år


Adresse: Bangsbo, Assensvej 96, 5600 Faaborg

Tlf. | Søren Peder Birch Jensen tlf. 72538341Hvad er heltidsundervisningen?

Undervisningen i heltidstilbuddene skal svare til folkeskole-niveau, men er fritaget fra de almindelige krav om fx læseplaner og fag. Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.   

Udgangspunktet i arbejdet med de unge, er gode og positive relationer, der kan styrke eleverne og være med til at skabe en succes for dem. Der lægges stor vægt på at møde de unge der, hvor de er, støtte dem i at komme tilbage i skole, samt give dem redskaber og styrke til at hjælpe dem videre i uddannelsesforløb.


På Bangsbo arbejder vi struktureret med forudsigelighed og tætte rammer. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Arbejdet med de unges personlige og sociale udvikling vægtes højt. Heltidsundervisningen følger folkeskolens 8. og 9. klasse og skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 


Der kan tages individuelle elevhensyn i forhold til en fleksibel ugestruktur og tilbuddet kan omfatte reduceret skema i en kortere periode, del- eller heltidspraktik eller andre motiverende tiltag.​​

Der undervises i dansk, matematik, værkstedsfag og engelsk. Der er mulighed for skriftlig afgangsprøve i dansk og matematik. 


Ugeskema

Der er frokost som koster 15 kr. pr. dag.

Bangsbo har et løbende optag af elever via visitation.


Skolen råder over lille bus så der kan laves ture ud af huset.

Der laves individuelle uddannelsesplaner i samarbejde med UU-vejleder. Der er et tæt forældresamarbejde ligesom vi arbejder tæt sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Hvis man ønsker at se stedet, skal der tages kontakt til afdelingsleder Søren Peder Birch Jensen

Tlf. nr. Lærerværelse/Kontor 72538353


Personale på Bangsbo
Fulde navn:

Jonathan Sven Harald Grube

 1. Stilling:
  Lærer i Heltidsundervisningen
Fulde navn:

Sara Louise Andersen

 1. Stilling:
  Lærer Heltidsundervisningen
Fulde navn:

Mads Petersen

 1. Stilling:
  Metal- og motor lærer
Fulde navn:

Søren Peder Birch Jensen

 1. Stilling:
  Afdelingsleder
 2. Direkte:
  72538341