Arrangement:

FMKFE referater og dagsordner

enrollmentText:
startDate:
endDate:
paymentRateSum_display:
-
FMKFE møde Broskolen afd. Bøgehøj 8.03.23, kl. 11.30 til 14.
·Velkommen
·Rundvisning og præsentation
Folk kommenterede størrelsen på klasselokalerne. Nogle synes de var store andre synes de var små.
Der var snak om hvordan deres udendørsarealer var blevet inddraget til byggeri. Overordnet synes folk at det var en meget stor skole.
·Godkendelse af referat
Alle godkender referat
·DSE. Forespørgsel.
De vil gerne hjælpe med at lave hjemmeside.
Følgende ville vi gerne have på hjemmesiden:
·Kalender / årshjul- faste events som fælleselevrådsdag, folkemødet Bornholm o.s.v.
·Hvem der er i Fælles Elevråd, og at det kommer til at stå så man kan se alle dem der har været det i tiden.
·Referater på et samlet sted
·Hvilke emner de arbejder med lige for tiden samt hvad de har arbejdet med/opnået
·Head Space
-HeadSpace er et tilbud til unge mellem 12 og 25 år. Dog ingen hårde skillelinjer i alderen.
-De har fysiske lokale i Faaborg på Nørregade 4, 2. sal, 5600 Faaborg. Her kan man møde op uanmeldt tirsdag til torsdag kl. 12-18.
-Man kan også ringe til dem på tlf. 92920408, sende en sms gratis på 1403- husk at starte beskeden med hs faaborg eller gå ind på deres hjemmeside og chatte (-headspace Faaborg-Midtfyn headspace )
-Alle ansatte og frivillige har tavshedspligt
-Hvis ikke man vil eller kan komme til Faaborg, så er der altid mulighed for chat, tlf, eller videoopkald til headspace. Det er også muligt at en medarbejder kommer til der hvor du er.
-Hvis man skal holde et oplæg om hvad headspace er, så kommer de gerne ud for at svare på spørgsmål bagefter.
-De kunne godt tænke sig, at budskabet om dem bliver mere udbredt.

·Skolemad og løsningsforslag
Vi snakkede om, at der var en app, Kanpla, som elever på både Tingager, Nordager og Bøgehøj benytter i ny og næ.

·Evaluering af udvalgsmøde 22-02-23
Skabe til hygiejneprodukter vil blive sat op på alle folkeskoler i kommunen. Opvækst- og læringsudvalget var meget åbne vedr. alt hvad Nana og Valdemar sagde og foreslog.
·Evaluering på 3. marts
De var vilde med McDonalds og synes det var sjovt at bowle.

·Fælleselevrådsdag for elevrådene (19. april)
Vi er ved at undersøge om det kan afholdes på gymnasiet i Faaborg.
Emner kan være skolemad, mobil politik, Afgangsprøve/eksamen og andet, vi arbejder med.

·Erfaringer til næste år
Vi skal blive bedre til at gemme de ting, som vi arbejder med, så det nye fælleselevråd kan trække på de erfaringer vi har gjort i år.
·Næste møde
d. 13. april på Tingagerskolen

·Evt.
Ungdomsskolen har reserveret pladser til folkemødet på bornholm 15-17 juni, for medlemmer af fælleselevrådet. Lars fortalte om det på mødet og det kræver at du har grønt lys fra forældre og lærere. Vi skal sove i telt og der er et begrænset antal pladser. Afg. Onsdag d. 14 eftermiddag og hjemkomst søndag d. 18 eftermiddag. Dvs. det går ud over 2 skoledage!!!!
Skriv eller ring til Lars hvis du kan og er interesseret.
Faaborg- Midtfyns Fælleselevråd (FMKFE)
FMKFE møde BHS d. 8 marts, kl. 11.30 til 14.

·Velkommen

·Rundvisning og præsentation

·Godkendelse af referat

·Skolemad og løsningsforslag

·Evaluering af udvalgsmøde 22-02-23

·evaluering på 3. marts

·Fællesdag for elevrådene (26. april)

·Erfaringer til næste år

·Næste møde

·Evt.

·DSE. Forespørgsel.

FMKFE møde Brobyskolerne afd. Pontoppidan 8.02.23, kl. 11.30 til 14.

Velkommen

Rundvisning og præsentation
Væggene er meget hvide? Pynt bliver ødelagt
Man må ikke være på 9 kl. gangen (kun 9 kl.)
Folk ødelægger møbler, sofaer, det er svært og have disse ting og side i fordi at andre ødelægger dem. Flere møbler og side i.

Skolekantine/mad. Prøve periode med udgang til købmand, som ikke må sælge energidrik i modstrid med kost politikken. Købkvinden sælger så ikke energidrik til unge!!

Broskolen må ikke have slik, energidrik. Må forlade skolen i alle pauser.

CNS giver 2 ugers karantæne hvis sager tages med på skolen. Der har før været været mad ordning det duftede og smagte godt, bageren er der ikke mere!!!

Øhav 100 % strengt forbudt de bliver konfiskeret og hældt ud. Strenge regler må forlade skolen 2 gange om ugen og her ikke købe slik, men de har cafe god mad, men det er for dyrt. Nu er skolebestyrelsen i gang med at lukke den pga. for høje priser.
Skolebod med pastasalat dagens ret men lang kø også billigt.
App. KanplaTil at bestille skolemad det var godt og billigt bestilles dagen før afleveres på skolen.
Man kan sætte penge ind på en konto.
Lærene holder kun justits ved grove brud.

Sandwich, en var ikke helt nok Lars!!!!

Evaluering på tur den 3. februar, ny tur.

Det var hyggeligt god mad, filmen var knap så god. Hovedpersonen lærer at være jyde.

Pizza næste gang, bowling og skøjtehal dato. Fredag evt. lidt tidligere, forslag til tur. D 3 marts fredag!!!
BHS fri 13.45
Cns fri 14.25
Pt kl. 14
Øhav kl. 14.20

Hurtig evaluering på 1. Februar
Status Lars ligge lidt op ift. noter.

Fællesdag for elevrådene (26. april)

Evt.

DSE. Forespørgsel.

Referat FMKFE møde onsdag d. 04-01-2023 Nordagerskolen

1.Velkommen
2.Præsentation, Tingager WC døre er væk!! Vi er ikke blevet hørt! Pedel har fjernet døre. CNS lærene er ikke enige med elevråd, har læreråd der bestemmer og underkender elevrådet!
3.Rundvisning på Nordager. Intet fast klasselokale pga. pladsmangel. Bænke og trapper til at bruge som møbler.
4.Inspirations konferencen. Inklusion, for meget snak om dagpleje. Vi sagde at der mangler: Mere bevægelse i timerne, samarbejde og gruppearbejde. For meget vikar.
5.temadagen om børn og unges mentale trivsel d. 1. februar. Valdemar og Nana deltaer, suppleant for Nana er Sandie og suppleant for Valdemar Mikkel og Felix
Hvilke udfordringer er der?
Mere fokus på de stille de kan også have det svært!
Det hjælper ikke at gå en tur!
Boksepude til at reagere på! Få måder til at afreagere på
Når der så er vikar sæt dem ind i hvad for en klasse det er evt. brug samme vikar.
Flere trivsels fag hvad gør en glad
MiLife snakke om ens humør, tjek ind hvordan personen har det
Afstresningsrum, værktøjer mod overtænkning aftaler med enkelte elever. (Eks. Norge )
Der er tit kø ved wc når der sidder en og er ked af det!
Stoppestedet spil mesagestole der er en lærer
Der skrives problemstillinger og løsninger på snap.
Et rum hvor man ka være sig selv - en bokepude- AKT lærer
Hvis en person får gode karakterer og deltager i timerne kan man stadigvæk misstrives.
Flere lærer eller voksne der kan hjælpe og som lytter
Et afstresningsrum til Årgangene
Trivsel i klasserne

6.Tur d. 3 februar. Aftaler festudvalg Valdemar, Nana og Mathies og Sandie.
Opsamling fredag Øhav kl. 15. bowling kl. 17 til 18 skøjt start 18.30 og spisning
7.Opsamling hygiejnebind CNS løsning!!(fylder selv op)
BHS Har ikke her været et problem, derfor ikke bind! har kønsopdelte WC
PT har fået ordning kommer op i løbet af denne uge
Tingager fik ikke lov men har plan om at inddrage elevråd og ledelse problemer med kloak, planer om at snakke om det næste måned.
Øhav har også fået lov, men kun i 9 kl. da 7 og 8 kl. tumler for meget.
Nordager prøve periode er taget ned igen. Har ikke kønsopdelte wc.
Nana spørger ift. gen opfyldning? Plan er rengøring, kontor elever fylder selv op.
8.Evt.
9.Næste møde på Pontoppidan onsdag 8 februar kl. 11.30
Faaborg- Midtfyns Fælleselevråd (FMKFE)
Referat FMKFE møde onsdag d. 16-11-2022 Øhavsskolen
1. Velkommen
2. Præsentation
3. Rundvisning, Valdemar og Mathies viste rundt.
4. Kommunikation/aftaler. Besvarelser på snapchat og Lars sørger for fælleselevrådet for hjemmeside på fmus.dk Her kan dagsordner, referater og aftaler være. Der diskuteres hvorledes information, kun for elevrådet kan deles!
Hvad kendetegner en god skoledag for dig og de andre?
Hvad sker der i undervisningen?
En masse lærerskift på , gruppe arbejde, mange vikartimer
Hvad gør en time spændende?
Når der er samarbejdsopgaver og aktivitet
En god lærer, bevægelse og spændende indhold.
Hvordan samarbejder I bedst?
Når man selv har indblik i hvem man arbejder sammen med
· Hvilke udfordringer er der?
Man får for høje forventninger til de næste dage.
Når der er leg i klassen går det altid galt
6. Inspirationskonference om Inklusion og Specialtilbud, den 2. december 2022, Valdemar og Nanna deltager i ovenstående, fra kl. 11
7. Hvad rør sig på skolerne?
·Hygiejnebind på wc, udfordring med "misbrug"
·CNS kører ordning, låner og ligger tilbage
·Nogle har ikke penge og bruger ordning meget
·Skab med hylder hvor der står hvad der skal være!!
·Diskretion
·Opbevaring på kontoret
·WC opdeling ift. klasser/elever
·Vi skal tage dette emne om igen.
8. Fælleselevrådsdag og jeres egen akt. dag, planlægning
9. evt.

Faaborg- Midtfyns Fælleselevråd (FMKFE)
Referat FMKFE møde onsdag d. 28-11-2022 CNS
1. Velkommen
2. Præsentation
3. Rundvisning på CNS v. Mikkel og
4. Kommunikation/aftaler.
Besvarelser på snapchat og Lars sørger for fælleselevrådet for hjemmeside på fmus.dk
Her kan dagsordner, referater og aftaler være. Der diskuteres hvorledes information, kun for elevrådet kan deles!
5. Debat omkring toiletforhold, bind og tilgang til dem. CNS har en ordning hvor det er eleverne der låner og så fylder op, hvis beholderen er tom, fylder kontoret den op. Hygiejnebind på wc, udfordring med "misbrug"
Erfaringer og ideer deles. Ordningen forsøges at gennemføres på flere skoler, med startpakke og prøveperiode. DSE har måske erfaring og viden omkring emnet og Lars vil forsøge at inviterer dem med til næste møde.
6. Hvad rør sig på skolerne.
·Nordager skolen Pladsproblemer, frikvartererne elever har vandrelokaler, må ikke være der i pauser og har ikke mobiler. 9 kl. har ikke område til dem, de mindre kl. fylder op og der er masser af legpladser, multibaner og sager, bare ikke noget for 9 kl!!! Forslag klasserum til 9 kl. Evt. øremærkning af udendørs areal. Telefonhotel med 29 pladser på væggen.
·CNS Har lige fået indført at de må være inde i pauserne. Legeområderne er delt op. Der kan dog forhandles om at bytte. Spare tips, hvordan kan vi spare energi, der er lavet forslag og stemt om dem. 7 og 8 sendt hjem da der kun var 13 gr. I klasserne. Madordning hjemmeside der kan bestilles inden kl. 7, for levering samme dag. Kun 9 må forlade skolen i pausen.
·Tingagerskolen, fællessports arr. Med andre skoler efterlyses for udskoling. Også internt arrangement ift. sport.
·Broskolen. Udeområder opkørt da der er ombygning/tilbygning. Fodboldbaner er anvendt til byggeri. Det er svært at gøre noget nyt, da hele skolen er under renovering. Der bliver bygget boliger lige ved siden af, tandlægen forsvinder!!
·Øhavsskolen planlægger skolefest. I bestyrelsen tales der om at kunne gå ud fra skolens område i nogle pauser. 2 dage om ugen. Spørger ind til madordning. Der diskuteres priser på madordninger.
·PT Skolebestyrelsen bliver forelagt ny mobil politik. Madbod åbnet. Måske en individuel vurdering fremfor kollektiv afstraffelse.
7. Fælleselevrådsdag Faaborg gymnasium. Ungdomsrådet lavede aktiviteter finde emner der rørte sig på skolerne. Arrangement for alle i elevrådene på skolerne i foråret. Evt. ultimo april. Vi aftaler at det er en onsdag i uge 17. d. 26 april.
8. Fælleselevrådsdag 16 kan deltage og suppleanter kan deltage, dog max. 16 pladser.
Forslag.
·Tivoli, evt. besøg folketinget! (nævner Lars)
·Skøjtehal, bowling i Odense vedtaget en fredag, start med bowl spis og skøjt. Fre. D. 3 februar.
·Bowl an fun
9. Inspirationskonference om inklusion og specialtilbud fredag d. 2 dec. Kl. 8.30 til 12.30.
Valdemar og Nanna deltager
Lars sætter oplysninger ind, det første med gult, er mødeindkaldelsen. Herefter min oversættelse og det vi talte om på sidste møde.

Sted Polymeren, Stationsvej 69 - Port 10, 5792 Årslev
Hvem Opvækst- og Læringsudvalget, Lokale forældrebestyrelser, Brugerorganisationer, Skole- og
dagtilbudsledere, Medarbejderrepræsentanter, Ungdomsrådet, Det fælles elevråd,
Fagsekretariat, Forebyggelse og Sundhed samt Børne- og Familieafdelingen.
Formål At få det bedst mulige fælles vidensfundament for det videre arbejde med inklusion og specialtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at inddrage de relevante aktører i og uden for den kommunale organisation, der kan have relevante perspektiver på den faglige og organisatoriske tilgang.
Temaet ses i sammenhæng med "Alle børn og unge skal med", der er formuleret af forligskredsen bag Budget 2022
På fredag handler altså om, at kommunen gerne vil gøre det så godt som muligt, for alle elever også dem der har det svært. Derfor er der brug for jeres perspektiver på det at gå i skole, så jeres oplevelser, viden og erfaringer kommer med.
På sidste møde talte vi om det i små grupper:
Hvad kendetegner en god skoledag for dig og de andre?
Hvad sker der i undervisningen?
Hvad gør en time spændende?
Når der er samarbejdsopgaver og aktivitet
En god lærer, bevægelse og spændende indhold.
Hvordan samarbejder I bedst?
Når man selv har indblik i hvem man arbejder sammen med
Hvilke udfordringer er der?
En masse lærerskift på Tingagerskolen, gruppe arbejde, mange vikartimer
Man får for høje forventninger til de næste dage.
Når der er leg i klassen går det altid galt (Broskolen)

10. Næste møde. Uge 1 onsdag d. 4 jan. Nordagerskolen. Kl. 11.30.


FMKFE møde Brobyskolerne afd. Pontoppidan 8.02.23, kl. 11.30 til 14.

Velkommen

Rundvisning og præsentation

Sandwich

Evaluering på tur den 3. februar

Hurtig evaluering på 1. Februar

Fællesdag for elevrådene (26. april)

Evt.

Næste møde

 1. ID:

  LOI-1

 2. Aldersgrænse:
  Nej
 3. Klassetrin:
  Ingen krav
 4. Underviser:
  Lars Kjærulff Mosgaard
 5. Kategori:
  Demokrati