Ungdoms-alderen er en særlig periode, hvor man udforsker, afprøver og fastlægger dele af sin identitet og sætter sig mål for sit tilværelses-projekt. Man øver sig på, at stå på egne ben i forhold til de rettigheder, pligter og muligheder man har lokalt, nationalt og internationalt. Ligeledes agerer man, som ung borger på tre arenaer, familien, fritiden og i skolen, med de forudsætninger, muligheder og tilbud man ser og skaber.

Faaborg-Midtfyns Ungdomsskole (FMUS) arbejder på tværs af folkeskoler, friskoler, uddannelsesinstitutioner, i skoletiden, fritiden og samarbejder med klubber, foreninger og andre ungdomsskoler og skal i den samlede pædagogiske indsats forholde sig til:


Ungdomsskoleloven

Loven om den Åbne Skole

FMK Børne- og Ungepolitik

FMK Ungestrategi

FMK Udviklingsstrategi


Vægtningen af de pædagogiske indsatsområder er forskellig alt efter om de virker i heltidsundervisningen, almen undervisningen,  knallertundervisningen, iværksætteriprojektet, ungdomsrådet og andre af ungdomsskolens aktiviteter.

Derfor skal aktiviteter i FMUS, give ungdommen mulighed for at kunne agere selvstændigt i et rum, hvor den enkelte påtager sig større ansvar for egen udvikling, og hvor der også er en større frihed til at tage egne beslutninger og prøve om vingerne bærer i forhold til de fællesskaber, den unge bevæger sig i.


I en tid, hvor nye arenaer opstår og skaber rum for at eksperimentere med - og udfordre sine holdninger i mødet med andre unge og nye læringsmiljøer, tiltag og aktiviteter, kan den unge starte en ny fortælling om sig selv. Vi lever i en hurtigt foranderlig verden, hvor den unge skal forholde sig til forandring og værdipluralisme. Derfor er tolerance og lydhørhed for andres meninger og holdninger nødvendigt, for at kunne udvikle en fornuftig retfærdighedsans. Dette skal FMUS danne rammen om og understøtte ved at tilrettelægge læringsfællesskaber.

Medarbejderne har høj faglighed, stor erfaring og evne til at stå i det åbne med omstillingsparathed og fornemmelse for de unges behov. Evnen til at skabe relationer, begejstring, inddragelse og trivsel er essentiel, ellers kommer de unge ikke. De unge mødes med gensidig respekt og igennem alsidige fællesskaber lærer, de at respektere og anerkende forskellige holdninger, høste egne erfaringer og hermed kvalificere sin egen viden, mening og holdning.


Ungdomsskolen kendetegnes ved et uhøjtideligt sprog og mulighed for relativt små holdstørrelser. Der er mange veje til resultatet. De unge mødes, med respekt for det individ de er, derfor tilpasses undervisningen, deltagerforudsætninger og motivation, og vi tager os tid til at lytte til den unge.

Skabelse af læringsfællesskaber/ungemiljøer, hvor de unge kan mødes og inspirere hinanden er vigtige indsatser. Fagkyndighed/duelighed er derfor vigtige kvalifikationer. Læreren lytter til de unges ideer og arbejder sammen med de unge om at udvikle nye tiltag og forsøger at skabe medbestemmelse, ansvar og frihed til udvikling af FMUS. Ung til ung-projekter er med til at give de unge ansvar for at skabe værdi for sig selv og andre.


De fleste unge tilmelder sig ungdomsskolen af egen fri vilje for at deltage i en aktivitet eller et undervisningshold, eller fordi de holder af at være på en bestemt lærers hold. De kan lide mulighederne og stemningen i ungdomsskolen. Derfor er læreren en autentisk rollemodel som er bevidst om sin indflydelse på unge. Vi er nysgerrige på de unges ideer, liv samt tendenser i ungdomskulturen, og vil hjælpe dem med at realisere og perspektivere tanker, forslag og ideer.


Redigeret 11. august 2020