Referat d. 07.04.08

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:         Mandag d. 7. april 2008.

Tidspunkt:          Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:             6

Sted:                    Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg

Deltagere:          Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:     -

Afbud:                 Masja, CarstenTil mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John Lademann

Karl Top


Med venlig hilsen

for Bo Petersen

Susanne SommerPunkt 35.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Besparelser. Se bilag.

Orientering om besparelser givet. Alle skal spare 2% på driften. Ungdomshuset i Ringe og klubben i Årslev er skubbet til 2009.

Reformulering af aftale sendes til underskriverne. Bo Andersen, Tonni Jørgensen, Benny Balsgaard + Orientering til Christian Tønnesen.

Beslutningen om klubberne er truffet udenom børne- undervisningsudvalget.

2.    Ungdomshussituation 

Vi fortsætter søgningen.

Vi ønsker at fastholde driftsmidlerne. Bilag uddelt med forslag.

Mia skriver en indstilling til økonomiudvalget.

3.    Orientering fra 10. kl. gruppen. Se bilag.

10. klassegruppen har indsendt ungdomsskolens tilbud til Jakob Holm til drøftelse i udvalget. Vi håber, at man vil se på skoledistriktsituationen.


Ungdomsskoleinspektør:

1.    Årsberetning. Se bilag.

Politikerne får en pixi-version. Bestyrelsen er tilfreds med årets resultat.

Drøftelse af sygefravær. Vi ligger på 2,3 på ordinært ansatte og på 9,6 på medarbejdere i andre jobordninger i 2007.

2.    Budget 2008 laves om. Se bilag.

Besparelsen udgør 349.000 kr. Se bilag om kontrakt notat til Bo Andersen, Benny Balsgaard og Tonny Jørgensen.

3.    Besparelser 2008 og 2009

2% i 2008 og 5% i overslagsårene.


Forretningsfører:

1.    Hvad betyder besparelsen på 2% helt konkret. Se bilag. Ca. 349.000 kr.

2.    Budgetopfølgning. Bilag uddelt.

Der mangler overførsler samt refusion for flexjobbere.

Desuden er driftsmidlerne ikke afklaret.


Andre:

1.    Tilmeldinger netop nu v. Poul A. Larsen.

      1908 cpr-elever og de er mange flere på vej. Vi overgår sidste

      år.

2.    SSP v. Karl Top

FMK er nu en af de mindst farlige kommuner, det tilskriver vi pt. SSP. Vi er glade for, at vi holder månedlige møder med BUR.

3.    Orientering fra hoved-udvalg v. Carsten Olsen.

      Udsættes til næste møde.


Punkt 36.

Sponsorer i Ungdomsskolen.

 • Kan man have sponsorer i Ungdomsskolen? Herunder kommunalbestyrelsens holdning.
 • Hvis ja, hvem kan accepteres som sponsor? Se Carstens bilag.
 • Hvis ja, på hvilke områder?

Beslutning: Udsættes.


Punkt 37.

Juniorklubber.

Arbejdsgruppen v. Karl, Torben, Søren, Carsten fremlægger forslag.

Beslutning: Alternativ forslag om samarbejde med skolebibliotekerne vedtaget pga. kommunens / ungdomsskolens  økonomiske situation.


Punkt 38.

Transport af unge.

Jette og John Jeppesen, Nørregårdsvej 4, 5672 Broby har rejst problemstillingen med transport af elever i ungdomsskolen, og foreslår at eleverne får betalt deres transport. Se bilag.

Beslutning: Vi giver ikke transport, idet alt for mange midler forsvinder i transport. Vi lægger undervisningen der, hvor der er flest tilmeldte.

Opfordring til Erik Boman om at lave en transport rabatordning for unge i kommunen.


Punkt 39

Ungedemokrati.

Arbejdsgruppen Poul, Carsten Masja, Frederik fremlægger, hvordan unges medbestemmelse effektueres i ungdomsskolen:

 • Unge i bestyrelsen.
 • Unges indflydelse på tilbud opslået i brochuren.
 • Unges egne hold.
 • Ungeråd i klubberne.

Skrift fremlægges på mødet.

Beslutning: Oplægget vedtaget. Hver klub sender to unge, det samme gælder dagskolerne.

Elevrådet får et fast punkt på dagsordenen.

Forslag til revideret styrelsesvedtægt på næste møde vedr. elever


Punkt 40

EVT.


Punkt 41.

Kommende møder / punkter.

Juni 02.06.08

 • Den internationale dimension.
 • 2-sprogsundervisning.
 • Mødeplanlægning for den kommende sæson.
 • Forslag til revideret styrelsesvedtægt på næste møde vedr. elever.
 • Sponsorer


Punkt 42.

 • Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær