til hjemmesiden


MiLife er et selvudviklings- og læringskoncept, som styrker de personlige og sociale kompetencer. 

Det betyder, at du bliver bevidst om dig selv og lærer en masse om bl.a. selvværd og værdier, så du føler dig stærk, glad og nysgerrig på livet.

Et MILIFE - forløb i Faaborg- Midtfyn kommune giver større afklaring omkring, hvad det er for visioner og drømme DU har, 

og medvirker til, at du finder ud af, hvordan du skal nå derhen. Det vil styrke dig i at træffe hensigtsmæssige valg i dit liv og med henblik på videre dannelse og uddannelse.

Det ønskes, at gennem et MILIFE forløb, bliver dine personlige kompetencer og sociale kompetencer styrket og du dermed bliver bedre til at kunne takle de udfordringer, 

som kommer efter skolen.


Der tages udgangspunkt i 6 kompetencer

1. Hvor er jeg lige nu: Hvad er mit udgangspunkt lige, personlige historie, drømme

og forventninger.

2. Mine værdier og styrker: De vigtigste personlige ressourcer, værdier og styrker.

3. Hjernen og mine intelligenser: Hjernens opbygning, tænkning og

læring(intelligenser).

4. At tænke kreativt: At tænke “ud af boksen” og gode/dårlige vaner.

5. Kropssprog: Kommunikation, signaler og hvordan bliver jeg bedre i min

kommunikation.

6. Mit selvværd: Selvfølelse og selvtillid=selvværd og assertiv kommunikation.

Hvor foregår undervisningen?


MILIFE undervisningen foregår i et MILIFE -rum i ungdomsklubben i Ringe eller i Ungdomsskolen i Faaborg .


Kan alle melde sig til MILIFE?

Nej, man kan ikke tilmelde sig MILIFE gennem ungdomsskolen. MILIFE forløb sker i samarbejde med skolerne, hvor forløbet er fastlagt i et årshjul. 

Det vil sige, at hvis du synes MILIFE kunne være noget for dig, så skal du henvende dig til skolen/klasselærer,

som vil kunne fortælle dig, hvornår MILIFE forløbet er på DIN skole.

Tilbuddet gælder både folkeskoler og friskoler.

MILIFE -Teamet består af underviserne 


Rikke Kristensen rikr1@fmk.dk, som er uddannet lærer 

Kristian Bæk kribn@fmk.dk Nielsen som er uddannet pædagog .

Begge er uddannet MILIFE undervisere.


Tlf. 72538397

MiLife_logotype_final_tag_RGB (002)