Sådan sygemelder du dig 

Du skal sygemelde dig telefonisk til Din leder eller koordinatoren på dit område på første fraværsdag om morgenen en time inden undervisningen starter.

Du skal oplyse, hvor længe du forventer at være sygemeldt.

Du skal stå til rådighed, når lederen/koordinatoren ringer eller indkalder til sygesamtale.


Sådan raskmelder du dig igen

Du skal raskmelde dig telefonisk til din leder/koordinator senest kl. 13 dagen før, du møder frem på arbejdet igen.