MineValg er en selvbetjeningsløsning, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for elektronisk at foretage forskellige valg i forhold til ferie mv.

MineValg indeholder følgende muligheder:

·         5. ferieuge - hvor medarbejderen, når ferieåret slutter den 31. december, kan vælge at overføre ikke-afholdte ferietimer fra 5. ferieuge

·         6. ferieuge – hvor medarbejderen senest den 30. september skal bede om at få udbetalt 6. ferieuge. Udbetalingen sker med lønnen for maj året efter

·         Skatteprocent - hvor medarbejderen kan forhøje sin skatteprocent

·         Seniorordning - hvor medarbejderen kan vælge/ændre sin seniorordning til dage, pension eller bonus. Ændringen sker fra den efterfølgende 1. januar

·         Frit valg - hvor medarbejderen, i henhold til overenskomsten, kan vælge mellem udbetaling eller pension for en del af pensionsbidraget. Ændringen sker fra den efterfølgende 1. januar

Medarbejderen skal foretage sine valg i SD Løn via appen MinLøn eller via MedarbejderNet.

Overførsel af 5. ferieuge og udbetaling af 6. ferieuge kræver godkendelse af den leder, som har kompetencen til det. 

For at du kan godkende indberetninger, foretaget via appen MinLøn, skal du selv have appen installeret.

Har du spørgsmål til brug af MineValg, kontakt din løn- og personalekonsulent.


Du finder vejledningen til brug af MedarbejderNet og MinLøn app på VoresFMK her: https://vores.fmk.dk/Leder/Personaleledelse/Under_ansaettelsen/Loen-_og_personalesystemer/Sider/default.aspx


Du finder en vejledning til godkendelse af overførsel af 5. ferieuge og udbetaling af 6. ferieuge her: https://vores.fmk.dk/Viden_og_vaerktoejer/Medarbejder/Ferie_fri_og_fravaer/Sider/default.aspx