Hvem henvender Handleguiden sig til?

Handleguiden er for ledere, medarbejdere og ansatte, der møder børn og unge i deres hverdag.

Handleguiden beskriver, hvilke procedurer, der træder i kraft, når løsning af problemer vedrørende et barn eller en ung kræver bidrag fra flere instanser i kommunen. Handleguiden skal være med til at skabe klarhed over roller og forpligtigelser for de ansatte i kommunen.

Ansatte, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune, udgør en meget væsentlig del af børnenes omgivelser. Som ansat har du derfor en særlig forpligtigelse til at være opmærksom på, om de børn og unge, du møder, er i en situation, der kræver hjælp fra omgivelserne. Denne handleguide beskriver, hvornår du har pligt til at handle. 


Handleguide