Undervisningsforløb

SSP besøger alle friskoler og folkeskoler og tilbyder følgende:

Klasseundervisning 6. klasse. ”Net etik”

Forældremøde 6. klasse. ”Net etik”

Klasseundervisning 7. klasse. ”Alle de andre må”

Forældremøde 7. klasse. ”Alle de andre må”

Klasseundervisning 8. klasse. ”Det gode unge liv”

Forældremøde 8. klasse. ”Det gode unge liv”

På 8. årgang tilbyder vi i samarbejde med skolen at lave Rusmiddelseminar.

Over 3 dage laver eleverne en forebyggende kampagne for andre unge på deres alder. Det kan blandt andet være en kampagne, der forebygger rygning. Efter forløbet inviteres forældrene til et forældremøde samt til at se de kampagner, eleverne har arbejdet med. Derudover kommer vi altid gerne ud og besøger klasserne, hvis der er behov for det.