Generel forebyggelse

Den generelle forebyggelse retter sig mod alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den tilbydes på alle kommunens folkeskoler og friskoler.

Herunder ligger vores klasse-undervisning og forældremøder.


SSP-vejledning

Med denne vejledning har skolerne et godt redskab til at få det forebyggende arbejde på de

forskellige klassetrin ind i faste rammer. 
SSP-vejledning
Specifik forebyggelse

Den specifikke forebyggelse retter sig imod børn og unge hvis adfærd normer er ved at udvikle sig i en uheldig retning.

Herunder også Hot spot indsats. Et Hot spot kan være et sted eller en begivenhed.

SSP´s roller er at være bindeled og kordiner samarbejdet omkring indsatsen.

Individorienteret forebyggelse:

Den individorienteret indsats retter sig imod enkle personer, der har udvist kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd.