Velkommen til SSP  - Faaborg Midtfyn ungdomsskole

SSP står for et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet.

Formålet er at fremme trivsel blandt børn og unge, og på den måde mindske risikoen for uhensigtsmæssig adfærd, samt at understøtte en effektiv og koordineret indsats i forhold til børn og unge.

SSP-samarbejdet har særligt fokus på den brede generelle forebyggende indsats, rettet mod aldersgruppen 10-18 år og deres forældre.

Vores opgave er bl.a. at støtte de unge til et godt og sundt ungeliv sammen med samarbejdspartnere fra alle grene af kommunen.

En del af SSP's arbejdsområde ligger i folkeskolen bl.a. gennem undervisning og forældremøder.

En anden del af SSP's arbejdsområde ligger i at reagere på henvendelser fra eksempelvis lærere, forældre, klubmedarbejdere etc. omkring uhensigtsmæssig adfærd.

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning, er du altid meget velkommen til at kontakte en af vores SSP konsulenter.


SSP Medarbejdere
Fulde navn:

Kim Aas Christensen

 1. Stilling:
  Koordinator for SSP
 2. Direkte:
  72531715
 3. Email:
Fulde navn:

Betina Karlby

 1. Stilling:
  SSP-medarbejder i Ringe, Ryslinge, Kværndrup, Gislev og Espe-området:
 2. Direkte:
  7253 8358
Fulde navn:

Torben Kjemtrup Nielsen

 1. Stilling:
  SSP-medarbejder i Faaborg og Broby området
 2. Direkte:
  72538330
Fulde navn:

Rikke Lausten

 1. Stilling:
  SSP-medarbejder i Faaborg, Broby og Årslev området
 2. Direkte:
  7253 8356

Undervisningsforløb:

SSP besøger alle friskoler og folkeskoler og tilbyder følgende:

 • Klasseundervisning 6. klasse. ”Net etik”
 • Forældremøde 6. klasse. ”Net etik”
 • Klasseundervisning 7. klasse. ”Alle de andre må”
 • Forældremøde 7. klasse. ”Alle de andre må”
 • Klasseundervisning 8. klasse. ”Det gode unge liv”
 • Forældremøde 8. klasse. ”Det gode unge liv”

På 8. årgang tilbyder vi i samarbejde med skolen at lave Rusmiddelseminar.

Over 3 dage laver eleverne en forebyggende kampagne for andre unge på deres alder. Det kan blandt andet være en kampagne, der forebygger rygning. Efter forløbet inviteres forældrene til et forældremøde samt til at se de kampagner, eleverne har arbejdet med. Derudover kommer vi altid gerne ud og besøger klasserne, hvis der er behov for det.


Lovgivning

§115 RETSPLEJELOVEN

Stk. 1 Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde eller af hensyn til politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen overfor socialt udsatte personer.

Stk. 2 I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

 Stk. 3 Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.
 

Årsberetning:

Årsberetningen for 2018 kan læses her.
 

Generel forebyggelse:                    

Den generel forebyggelse retter sig mod alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den tilbydes på alle kommunens folkeskoler og friskoler.

Her under ligger vores klasse-undervisning og forældremøder.

”SSP-tiltag”, under denne overskrift er først og fremmest det gode tætte samarbejde med skolerne, generelt med fokus på trivsel, fraværd, risikoadfærd og sparring med skolens ansatte.

Specifik forebyggelse:

Den specifikke forebyggelse retter sig imod børn og unge hvis adfærd normer er ved at udvikle sig i en uheldig retning.

Herunder også Hot spot indsats. Et Hot spot kan være et sted eller en begivenhed.

SSP´s roller er at være bindeled og kordiner samarbejdet omkring indsatsen.

Individorienteret forebyggelse:

Den individorienteret indsats retter sig imod enkle personer, der har udvist kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd.


Samarbejdspartnere:

SSP samarbejdet er et beredt samarbejde mellem mange interessenter, der har med børn og unge at gøre.

 • Ungdomsskolen
 • Ungdomsklubben
 • Politi
 • UU vejleder
 • Misbrugscenteret
 • Andre afdelinger af kommunen
 • Erhvervsdrivende
 • Sportsklubber
 • Produktionsskolerne
 • Friskoler
 • Folkeskoler
 • Gymnasium
   

Forældresamarbejde:

Det er helt normalt at blive i tvivl, når man som forælder skal tackle de mange spørgsmål og udfordringer der kommer, når man har en teenager i huset.

De fleste spørger familie eller venner til råds, når de står med et dilemma. Det kan også være en god idé at tage kontakt til dit barns venners forældre for at høre, hvordan de håndterer lignende spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte en SSP konsulent. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med jer forældre.


Unge:

Som ung bliver du mødt af masser af udfordringer og valg. Nogle af dem er nemme at tackle, mens andre er svære at finde ud af. Det er helt almindeligt at have det sådan. Ligesom det også er almindeligt i perioder, at have svært ved at finde ud af, hvem man selv er.

Dine forældre er for det meste de bedste at snakke med om disse ting. Nogle gange kan der måske opstå problemer, du gerne vil snakke med en anden voksen end dine forældre om. Der vil altid være en voksen på din skole, der kan hjælpe dig. Enten din klasselærer eller en anden, du er tryg ved.

Du skal bare spørge.

Det er også rigtigt godt at snakke med dine venner. Men du skal huske, at de også er unge, og sikkert har de samme problemer som dig. Derfor er det måske ikke der, de rigtige svar på dine problemer skal findes. Du skal vide, at du også altid er meget velkommen til at tage kontakt til en SSP konsulent. Vi er her for dig og vil altid gerne snakke.


Formål og Vision:

Formål

SSP-samarbejdet har som overordnede mål:

 • At forebygge kriminalitet, og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
 • At opfange faresignaler og udviklingstendenser i bekymrende adfærd.
 • At sikre bedst mulig trivsel i målgruppen og derved fastholde en lav kriminalitetsfrekvens blandt børn og unge i kommunen.

Vision

 • At alle unge i Faaborg-Midtfyn har mulighed for et godt og trygt børne- og ungdomsliv.
 • At udvikle en forebyggelsesindsats, der medvirker til et lavt kriminalitetsniveau blandt kommunens børn og unge.
 • At etablere og kvalificere en hurtig og målrettet forebyggende indsats i forhold til konkrete børn og unge, der i særlig grad udviser risikoadfærd.
   

Social pejling, en metode til forebyggelse:

Børn og unge bruger hinanden som pejlemærker, når de vil vide, hvordan de skal gebærde sig

Børn og unge ser på deres venner og andre unge og forsøger at leve op til det, de opfatter som almindelig opførsel. Men de unges forestillinger om, hvad andre unge gør er ofte forbundet med overdrivelser. De tror for eksempel, at rygning er langt mere udbredt, end det i virkeligheden er. Generelt tror unge, at risikoadfærd som mobning, alkohol, kriminalitet og så videre er langt mere udbredt, end det er i virkeligheden.

De forkerte antagelser betyder, at mange børn og unge kaster sig ud i risikoadfærd i et forsøg på at passe ind. De ”glemmer” viden og værdier i deres forsøg på at være som de andre.

Ideen bag social pejling er, at gøre de unge opmærksomme på, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden. På den måde kan social pejling bruges til at forebygge risikoadfærd.Links:

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.