Referat d. 19.01.09

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


Mødedato:        Den 19. januar 2009.

Tidspunkt:        kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:           11

Sted:                  Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:        Ungdomsskolebestyrelsen

Til mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Karl Top

Mia H. Petersen

John Lademann

Torben Mikkelsen  

             

Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Sommer


Punkt 75.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

Afbud fra Ingrid Kaagh og Majbritt Lykke.

Vagn Brogaard fraværende

1.  Prioritering af dagsorden

2.  Siden sidst

Ungdomsskoleinspektøren:

1.  Udviklingsarbejde i Ungdomsskolen

2.  Sygefravær

3.  Ungt talent hjulpet på vej af Bangsbo


Andre:

1.    Souschef

 • Tilmeldinger netop nu er 1864
 • Statistikresultater
 • Snitflade til musikskolen

Poul mødes med musikskolelederen for at afgrænse problemstillingen.

Er der problemer, drøftes snitflader i bestyrelsen.

Der har ikke i de gamle kommuner været problemer med snitflader, da vi ikke sigter på den samme målgruppe.

2.    Forretningsfører

 • Regnskab 2008

3.    Næstformand MED-udvalg,

 • Resume af sidste mødes hovedpunkter

4.    Skolepolitik ved Lone Darlem

5.    Orientering om arbejdet med at finde klubværested i Årslev ved Karl Top

6.    Orientering fra hovedudvalg ved Carsten Olsen

 • Resume af sidste mødes hovedpunkter

7.    Evt.


Punkt 76.

Årsberetning ved Susanne Sommer

Kommentarer og rettelser til årsberetningen.

Kommentarer til:

1 Erfaringer.

Der ønskes en formulering indføjet ang dannelsesbegrebet.

Bestyrelsen mener at talfakta underbygger arbejdet med dannelsesbegrebet i loven. Der kunne relateres til børne-ungepolitikken og relevante udsnit af Toscanaplanen.

2 Nye indsatsområder. Alt ok.

3 Begivenheder.

Ssp: Ros fra skolelederne.

Etablering af støtteforening om Gislev Ungdomsklub..

Bangsbo energirenoveret samt udbygget sportsområdet.

SSP sommeraktiviteter.

4 Udviklingstendenser.

Minus sætning ang Ringe.

Pind på ang. arbejdsmiljø.

Fortsætter stor indsats i forhold til rummelige arbejdsmarked.


Punkt 77.

Juniorklubber ved Torben Mikkelsen

Oplæg efter aftale på sidste møde.

Torbens oplæg drøftedes. Der arbejdes videre i forskellige sammenhænge.

Punktet sættes på næste møde.


Punkt 78.

Værdier i ungdomsskolen ved ledelsesteamet

Medudvalget har arbejdet med værdier over 3 møder og er fremkommet med forslag. Ledelsen har arbejdet videre med værdidrøftelsen. Der foreligger nu et forslag til værdier i ungdomsskolen. Det beskrevne retter sig først og fremmest om måden vi kommer de unge i møde på.

Der ønskes en drøftelse af oplægget og evt. tilføjelser. Om muligt en godkendelse.

Beslutning: Punktet udsættes til næste møde.


Punkt 79.

Transportproblematikken i FMK ved Ole Westergaard

Punktet blev udsat på sidste møde.

Da Bo har været rundt og promovere vores 10 kl. i Ryslinge, bør vi have transportdebatten op.

10 klasse bør have hele kommunen som område, da vi også har de 2 sprogede, som benytter vores 10. kl. De 2-sprogede vælger vores 10. kl. fra, da det bliver for dyrt i transport.

Beslutning:

Vi tror ikke problemet kan løses før, 10. kl. strukturen er på plads.


Punkt 80

 • EVT.

Punkt 81.

Kommende møder / punkter.

16.03 er flyttet til d. 17.03 kl 17, 04.05, 15.06 i foråret 2009

 • Bangsboventeliste
 • Værdier
 • Høringssvar til struktur?
 • Hvad er bestyrelsens kompetence mht. ansættelse og afsked af ledere i ungdomsskolen.

Punkt 82.

 • Godkendelse af mødereferat

Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær